W ramach nowego programu „Porady IMI”, pierwszym gościem jest Irena Dawid-Olczyk z Fundacji La Strada. Rozmowa będzie o współczesnej formy  niewolnictwa, jakim jest handel ludźmi. Początkowo pod tym pojęciem rozumiano wyłącznie handel kobietami, zmuszanymi do prostytucji, jednak znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie.

Inicjatywa  wspierana jest przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.

Translate to