Porady IMI, czwartek 18 lipca, godz. 13.00

W ramach nowego programu „Porady IMI”, pierwszym gościem jest Irena Dawid-Olczyk z Fundacji La Strada. Rozmowa będzie o współczesnej formy  niewolnictwa, jakim jest handel ludźmi. Początkowo pod tym pojęciem rozumiano wyłącznie handel kobietami, zmuszanymi do prostytucji, jednak znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, Czytaj dalej…

Translate to