Współtwórz z nami najbardziej wielojęzyczne i wielokulturowe Radio w Polsce. IMI Radio zaprasza Was do udziału w Akademii Radiowej.

>> Polski poniżej <<

Co-create most multilingual and multicultural Radio in Poland. IMI Radio invites you to take part in the Radio Academy.


During the Radio Academy:

 • you will work on the concept of your own radio show, 
 • you will gain basic skills which will help you to produce, host and edit your show
 • you will co-create an amazing, international IMI Radio Team and plan its activities.

Apply now! 

Deadline for applications: Friday, 18 of June, 12:00 CET


The Academy Plan of Action:

 • Opening On-line Session – Monday, 21st of June, 17:00-20:00 
 • Individual/ small group sessions – Tuesday to Friday, 22nd to 25th of June
 • Workshops Live – Saturday-Sunday, 26-27th of June – 11:00-16:00

The Radio Academy is carried out as part of the “Laboratory of Activation” project of the Other Space Foundation. The project is funded by the Active Citizens – National Fund program, financed by the EEA Grants.

======

Współtwórz najbardziej wielojęzyczne i wielokulturowe radio w Polsce. IMI Radio zaprasza do udziału w Akademii Radiowej.

Podczas Akademii Radiowej:

 • opracujesz koncepcję audycji radiowej,
 • zdobędziesz podstawowe umiejętności, które pomogą Ci w produkcji, prowadzeniu i montażu Twojej audycji,
 • będziesz współtworzyć niesamowity, międzynarodowy zespół IMI Radia i zaplanujesz jego działania.

Aplikuj teraz!

Termin nadsyłania zgłoszeń: piątek, 18 czerwca, 12:00

Plan ramowy Akademii:

 • Otwarcie sesji on-line – poniedziałek, 21 czerwca, 17:00-20:00
 • Sesje indywidualne/ w małych grupach – od wtorku do piątku, 22-25 czerwca
 • Warsztaty na żywo – sobota-niedziela, 26-27 czerwca – 11:00-16:00

Akademia Radiowa realizowana jest w ramach projektu “Laboratorium Aktywizacji” Fundacji Inna Przestrzeń. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Kategorie: Aktualności

Translate to