Masz pomysł na audycję radiową? Chcesz sprawdzić się w roli prowadzącej/ego? A może chcesz inaczej włączyć się w tworzenie najbardziej wielojęzycznego radia w Polsce?

Po 10 miesiącach przerwy – w listopadzie – IMI Radio wróciło do Waszych domów z najlepszą muzyką świata. Teraz kolej na reaktywację duszy radia – czyli autorskich audycji – prowadzonych przez ludzi z całego świata! Współtwórz nową ramówkę IMI Radio, wspieraj Radio swoimi talentami i dołącz do naszego zespołu:

=> Wypełnij krótki formularz

English:
Do you have idea for your own radio show? You want to test yourself as a radio host? Or maybe you want to get involved in creating the most multilingual radio station in Poland differently?

After 10 months of break – in November 2020 IMI Radio returned to your homes with the best World music. Now – the time has come – to reactivate the real soul of our radio – the radio shows created by people from the whole world! Co-create new IMI Radio Program, support Radio with your talents and join our team!

=> Fill this short form

Translate to