Projekt “THE ANGELS TEAM”  łączył w sobie kształtowanie kompetencji społeczno–emocjonalnych u odbiorców projektu  (dzieci i młodzieży w tym ze środowisk wykluczonych) poprzez edukację kulturalną i artystyczną.

Wszystkie działania w projekcie były realizowane poprzez aktywizujące, praktyczne i problemowe metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Projekt odnosił się do działań w obszarze edukacji obywatelskiej i samorządowej oraz edukacji kulturalnej.

Finansowanie projektu: Biuro Edukacji m.st. Warszawa

Czas realizacji: 2020-09-01 – 2021-08-16

W ramach projektu zostały nagrane audiobooki z wybranymi bajkami, legendami  w obszarze międzykulturowości.

Finansowanie projektu: Biuro Edukacji m.st. Warszawa

Czas realizacji: 2020-09-01 – 2021-08-16

czyta: Michalina Jarmuż

muzyka: Paco Sarr

Zapraszamy do odsłuchania:

Kategorie: Aktualności

Translate to