🇬🇧 SCROLL DOWN FOR ENGLISH 🇬🇧

Rejestracja 👉https://imiradio.pl/art-walk/

Spacer artystyczny to dużo więcej niż rodzaj artystycznej gry miejskiej – można porównać go do seansu filmowego, w którym widzowie stają się bohaterami opowiadanej historii.

Twórcy spaceru przygotują punkty, które będziesz po kolei odwiedzać. Każdy punkt to krótkie, około 10-15 minutowe doświadczenie skupione wokół wybranego zagadnienia.

Tematem jest uzdrawianie w kontekście wyzwań współczesności. Od efektów społecznych pandemii, poprzez opresje autorytarnych rządów, aż po konflikty zbrojne.

Projekt realizują artystki, animatorzy, praktyczki z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Chile, Gruzji, Kenii, Nigerii, Polski, Tunezji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu i Wietnamu oraz redaktorzy IMI Radia – najbardziej wielojęzycznego radia w Polsce.

🟣 Wydarzenie jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych osób – po uprzedniej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona!
🟣 Spacer trwa około dwóch godzin i odbywa się w centrum Warszawy. O dokładnej lokalizacji startu zostaną powiadomione osoby zarejestrowane.
🟣 Pamiętaj ubrać się adekwatnie do pogody. Weź wygodne obuwie.
🟣 Na początku wydarzenia otrzymasz mapę, dzięki której będziesz wiedzieć, gdzie się kierować.

Rejestracja 👉https://imiradio.pl/art-walk/

 🇬🇧  🇬🇧  🇬🇧

An art walk is much more than a kind of an artistic city game – it can be compared to a film screening in which the viewers become the heroes of the story being told.

Such an opportunity is very rare. If you want to take part in a walk – better register now and book the most convenient date for you.

Diseases of the modern world – from pandemics, humanitarian crises, armed conflicts (including the last war in the Caucasus), climate change, waves of populism, to oppression of authoritarian governments – require a new perspective on healing processes.

Inter3Lab Warszawa participants take up this challenge. The project is a joint work of artists, animators, practitioners of various disciplines (including the editors of IMI Radio – the most multilingual radio in Poland) from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Chile, Georgia, Kenya, Nigeria, Poland, Tunisia, Ukraine, USA, Uzbekistan and Vietnam). The creators of the walk will prepare points that you will visit one by one.

Each point is a short, about 10-15 minutes long experience focused on a given topic.

🟣 The event is free-of-charge and available to all interested persons (after prior registration).
🟣 The walk takes about two hours and takes place in the center of Warsaw. Registered persons will be notified of the exact take-off location.
🟣 Remember to dress appropriately for the weather. Bring comfortable footwear.
🟣 The number of places is very limited – register now at: https://imiradio.pl/art-walk/

Dates: Friday, October 29 – Sunday October 31 – from 12:00 to 20:00.

Read also about the International Workshop Meeting on October 28 at the History Meeting House in Warsaw.
Co-create Inter3Lab as a volunteer or volunteer!

Kategorie: Aktualności

Translate to