Pani Mirosława Gumpert-Hause – przedstawicielka społeczności lokalnej – mówi o dawnej Warszawie, czyta swoje wiersze o Pradze, o turnieju otwartego futbalove dresy na predaj mikrofonu i wielu innych sprawach. jak pięknie Pani Mirosława dziękuję za metro…wierszem.

Kategorie: Aktualności

Translate to