Audycja o tym jak angażować społeczność lokalną w działania kulturalne. Artur Trojanek i Leszek Nurzyński z Otwartej Kolonii – miejsca aktywności lokalnej Wolskiego Centrum Kultury będą razem ze swoimi gośćmi eksplorować najciekawsze inicjatywy z obszaru szeroko pojętej sztuki społecznej, animacji kultury i wolontariatu. Zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzykulturowym.

Kategorie:

Translate to