O życiu Ukraińców w Warszawie, integracji ze społeczeństwem polskim i zachowaniu własnej tożsamości. O inicjatywach migrantów z Europy Wschodniej, o historiach sukcesu i rozpaczy, o nadziei i radości, o tym, z czym spotyka się prawie każdy, kto zmienia spokojne i ciche życie na wyzwania innego kraju. Audycje w języku ukraińskim i rosyjskim.

Побалакаємо українською

про життя українців у Варшаві, інтеграцію до польської громади та збереження власної ідентичності. Про ініціативи емігрантів зі Східної Європи, про історії успіху та відчаю, про надію та радість, про те, з чим стикається майже кожен, хто змінює мирне та спокійне життя на виклики іншої країни.

Ефіри-зефіри проводять: Поліна Вєтрова і Надія Шуль

Kategorie:

Translate to