Aktualności

Porady IMI, sobota 27 lipca, godz. 12.00

O niemieckim systemie zdrowotnym dla migrantek, przemocy wobec kobiet, doradztwie dla kobiet udzielających usługi seksualne w Hamburgu, rozmawiamy z mediator transkulturową Dagmarą Łukaszewicz, Polką mieszkającą  w wielokulturowej  dzielnicy St. Pauli w Hamburgu. O wielu projektach jak Mi-mi (Migranci -migrantom), znajomości języka społeczności przyjmującej, migrantach bez ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych ważnych spraw społecznych.

Inicjatywa  wspierana jest przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski

Note: Carousel will only load on frontend.
Translate to