Ekipa

Biogram

MBonda na biso (Fr)

Poniedziałek/Lundi: 18.00-19.00

Autor/Auteur: Mike Bonza

Mike Bonza est artiste et compositeur de la République Démocratique du Congo. Il crée principalement dans le style de la rumba congolaise contemporaine. Il a collaboré avec des stars mozambicaines comme Dama Do Bling (Summertime, 2018) et Anita Macuacua (Mano Belito, 2019).

Mike Bonza jest artystą i kompozytorem z Demokratycznej Republiki Konga. Tworzył przede wszystkim w stylu współczesnej rumby kongijskiej. Współpracował z takimi gwiazdami muzycznej sceny Mozambik, jak Dama Do Bling (Summertime, 2018) i Anita Macuacua (Mano Belito, 2019).

Note: Carousel will only load on frontend.
Translate to