Ekipa

Biogram

Source the Cause (En/Pl)

Piątek: 13.00-14.00

Autorzy: Martin Artiach Oraa & Paweł Nowożycki

Program radiowy “Source the Cause. Dźwięk, muzyka, polityka i ideologia dzisiaj” to badanie nowych gramatyk politycznego i społecznego zaangażowania współczesnych muzyków. Inspirując się ankietą, którą w 1969 roku przeprowadzili redaktorzy magazynu “Source. Music of the Avant-Garde”, zadajemy tworzącym obecnie kompozytorom, producentom oraz artystom dźwiękowym to samo pytanie: “Czy ty lub ktoś inny wykorzystał kiedykolwiek twoją twórczość w celach politycznych lub społecznych?”.

The radio program “Source the Cause” is an investigation into the new grammars of political and social engagement used by today’s musical practitioners. Inspired by a 1969 survey published in Source. Music of the Avant-Garde, we are asking contemporary composers, producers, performers and sound artists the lead question once more: “Have you, or has anyone ever used your work for political or social ends?”

Translate to