Ekipa

Biogram

Luna (Rus)

Środa 17.00-18.00

Autorka: Maria Herheliuk

Muzycznym program o współczesnych rosyjskich wykonawcach, którzy od niedawna stali się bardzo znani dla wielu nastolatków rosyjskojęzycznej postsowieckiej przestrzeni , muzyka która niewątpliwie wpływa na nasze pokolenie. Będzie nie tylko o artystach  zaliczanych do underground-u, ale również o popularnej twórczości rosyjskich zespołów.

Translate to